top of page

Kurumsal Danışmanlık

Tam donanımlı ve küresel standartlarda hizmet vermeyi taahhüt ediyoruz.Viarpark, edindigi küresel know-how ve is dünyası tecrübesi ile gelistirdigi uzun dönemli isbirlikleri ve stratejik ortaklıklarla, dönüsen kurumsal danısmanlık hizmetleri trendleri konusunda bilgisini sürekli günceller.

MARKA START-UP

Markanın stratejik kararlarını en doğru ve en etkin şekilde vermeyi amaçlar. Pek çok durumda bir çok stratejik çalışma proje kapsamı içinde yerini alır. Markayı bir bütün halde ele alıp başarısını garanti altına alacak derinlik ve genişlikte çalışırız. 

KURUMSAL YÖNETİM PLANLAMASI

Kurum veya şirket yönetimi ile şirket sahipleri (hissedarları) ve menfaat sahipleri arasındaki ilişkileri en iyi şekilde düzenlemeyi taahhüt ediyoruz.Kurum yönetimi ve kurum istikrara ancak kuralar bütünü ile kavuşur.

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE SÜREÇ YÖNETİMİ

Kurumda rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politikalar oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme etkinliklerini içeren birçok çalışmayla başarıya ulaşmak mümkün.

FİNANSAL DANIŞMANLIK

Küçük, orta veya büyük ölçekli her işletmenin, kurumun ayakta kalmasını sağlayan en temel husus finansal yönetim ve analizdir. Çünkü bir kurumun ya da işletmenin finans krizlerini doğru yönetememesi ya da yanlış yönetmesi komple risk altına girmesine neden olacaktır.

SATIŞ SÜREÇLERİ

Dünya’nın en iyi ürünü üretiyor olsanız bile, ürettiğiniz ürünü satamıyor veya yeterli kârlılıkları yakalayamıyorsanız rakipleriniz ile rekabet etme şansınız kalmıyor. Bu sebepten dolayı birçok işletmede satış departmanı işletmelerin göz bebeği haline geliyor. Çünkü işletmenin gelecek dönemlerdeki konumunu belirleyecek en önemli nokta ciro ve kâr rakamlarıdır. Satış süreçlerinin doğru olarak planlanması, kurgulanması ve kontrol edilmesi geleceğe yapılacak en önemli yatırımlardan biridir.

PAZARLAMA SÜREÇLERİ

İşletme objektiflerine erişmek için firmanın, hedef olarak seçilen piyasada bulunan veya bulunabilecek müşteri ihtiyaçlarının ve gerçek taleplerinin öğrenilip bilinmesi ve arzu edilen tatmin kaynaklarının bu piyasaya yönelmesini sağlamaya yardımcı oluyoruz.

RAPORLAMA VE ANALİZ

İşinizin mali durumu, satış, pazarlama, çağrı merkezi, üretim gibi konular  hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığınızı düşünüyorsanız, sizi bu konuda rahatlatacak yönetim raporlarını bir an önce hazırlatmakta fayda var. Aksi takdirde, işinizin sürdürülebilirliğini tehlikeye atabilirsiniz.

KOÇLUK VE NLP 

Koçluk ve NLP Eğitimi, günlük hayatın her aşamasında, kişisel başarıyı artırmayı amaçlayan bir eğitimdir. NLP, algılama, düşünme ve davranış süreçlerinin geliştirilmesini sağlayan bir modeldir. Online Koçluk ve NLP derslerini alanlar, iş ve sosyal hayatlarında daha başarılı olmaya başlarlar.

bottom of page